Godziny otwarciaPon-Pt 10-18Skontaktuj się z nami+48 793 174 555e-mail:info@fixcatering.pl

Reklamacja

§ 10. REKLAMACJE

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia oraz sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem lub niniejszym regulaminem, a także dotyczącej działania Serwisu Internetowego, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: info@fixcatering.pl bądź też za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „KONTAKT”.
3. Reklamacja winna zawierać:
a) rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości,
b) roszczenia Klienta,
c) dane kontaktowe składającego reklamację.
4. Wymogi opisane w pkt 3 mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji,
5. Sprzedawca zajmie stanowisko w przedmiocie złożonej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.